Category: โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือโรคติดเชื้อ โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา โพรโทซัว พยาธิ ทำใหเระบบต่าง ๆ ในร่างกายสุนัขไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ตามปกติ สุนัขจึงแสดงอาการแตกต่างจากภาวะปกติ เช่น หายใจผิดปกติ น้ำมูลไหล ไข้สูง ชัก การขับถ่าย ผิดปกติ

โรคตับ สุนัข

โรคตับ ตับเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก หน้าที่ของตับได้แก่ 1.สังเคราะห์โปรตีนในน้ำเลือดหรือพลาสม่า 2.การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต และเก็บไว้ในรูปของไกลโครเจนเพื่อนำออกใช้ในยามร่างกายต้องการพลังงาน 3.ผลิตน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขมัน 4.ทำลายสารพิษต่าง ๆ กลุ่มอาการหลักที่เกิดจากโรคตับ ได้แก่ 1.ดีซ่าน (Jaundice) สัตว์ป่วยมีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองเยื่อหุ้มต่าง ๆ มีสีเหลือง เนื่องจากตับไม่สามารถนำสารบิลิรูบิน (Bilirubin) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำดีไปใช้ประโยชน์ได้ สารสีเหลืองนี้จึงซึมแทรกไปอยู่ตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ปัสสาวะของสัตว์ป่วยมีสีเหลืองเข้ม 2.ท้องมาน (Ascites) มักเกิดกับสุนัขที่ป่วยด้วยโรคตับเป็นเวลานาน ๆ ภายในช่องท้องมีของเหลวสีแดงใสคล้ายน้ำเลือดซึมออกมาจากหลอดเลือดคั่งอยู่มากมาย เนื่องจากตับไม่สามารถผลิตโปรตีนในกระแสเลือดเพื่อดูดซับน้ำได้ น้ำจึงซึมแพร่ออกจากหลอดเลือดได้โดยง่าย 3.น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบย่อยอาหารผิดปกติ การเผาผลาญสารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน...

โรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัข หรือโรคพยาธิหัวใจ (Heart Worms)

โรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัข หรือโรคพยาธิหัวใจ (Heart Worms) สาเหตุ โรคนี้เกิดจากพยาธิหนอนหัวใจสุนัข โดยียุงเป็นพาหนะนำโรค วงจรการเกิดโรคเริ่มจาก ยุงดูดเอาเลือดของสุนัขที่ป่วยเป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัข ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่ในเลือด แล้วไปพัฒนาเป็นตัวอ่อนของพยาธิอยู่ในเลือด แล้วไปพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อในตัวยุง เมื่อยุงตัวนั้นดูดเลือด แล้วถ่ายตัวอ่อนระยะติดต่อเข้าไป ในผิวหนังผ่านแผลที่ยุงกัดเข้าสู่ระบบไหลเวียนของเลือด หลังจากที่ตัวอ่อนเข้าสู่ร่างกายของสุนัขแล้วจึงจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนเป็นพยาธิตัวเต็มวัยนัวสุนัข โดยอยู่ในหัวใจห้างล่างขวา แล้วหลอดเลือดแดงที่ไปปอด วงชีวิตตั้งแต่สุนัขได้รับอ่อนจากยุงเจริญเป็นตัวเต็มวัย ขยายพันธุ์ต่อไปได้นั้นกินระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้พยาธิตัวอ่อนสามารถถ่ายทอดได้ทางสายรกสู่ลูกสุนัขขณะอยู่ในท้องได้ (มนคน ตรีศิริโรจน์, 2549; โรคพยาธิหนอนหัวใจ, 2552) อาการแสดง การไอลึกและเบา หากเป็นรุนแรงจะไอแห้งและบ่อยหรืออาจพบไอเป็นเลือด อาการรุนแรงขึ้นอีกหากสุนัขออกกำลังกายมากขึ้น...

โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis)

โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) สาเหตุ โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ ในสุนัขเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ชนิดแกรมลบ รูปร่างกลม ชื่อ บรูเซลลา เคนิส (Brucella canis) นอกจากนี้ยังสามารถติดเชื้อ บรูเซลลา อะบอร์ตัส (Brucella abourtus) บรูเซลลา ซูอิส (Brucella suis) และบรูเซลลา เมลิเทนซิล (Brucella melitensis) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคบรูเซลโลซิสในปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุกร (Hollett,...

โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข (Infectious Canine Hepatitis, ICH)

โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข เป็นโรคติดต่อของสุนัขและสัตว์อื่น ๆ ทั่วโลก เช่น สุนัขจิ้งจอก (foxes) สุนัขป่า (wolves) สุนัขป่าขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา (coyotes) หมี แมวป่าลิงซ์ (lynx) สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเท้าครีบบางชนิด (pinnipeds) สัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหาร (carnivores) โรคนี้ระบาดในกลุ่มของสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่ดุร้าย เพราะไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ให้แก่สัตว์ป่าหรือสัตว์ที่ดุร้าย เพราะไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ให้แก่สัตว์ป่าหรือสัตว์ที่ดุร้ายได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (Tilly and Smith, 2000) สาเหตุ โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเคไนน์อะดีโนไวรัส 1 (canine adenovirus 1 , CAV-1)...

โรคลำไส้อักเสบติดต่อเนื่องจากเชื้อพาร์โวรัส (Canine Parvovirus, CPV)

โรคลำไส้อักเสบติดต่อเนื่องจากเชื้อพาร์โวรัส (Canine Parvovirus, CPV) เป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดและทำให้เกิดการติดเชื้อในการเดินอาหารของสุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ จนถึงประมาณ 6 เดือน ซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคนี้ไม่ครบตาที่กำหนด โดยเฉพาะสุนัขสายพันธุ์รอตต์ไวเลอร์ โดเบอร์แมนพินเชอร์ อเมริกันพิตบูล เทร์เรียร์อิงลิช สปริงเกอร์สแปเนียล และเยอรมันเซปเพริ์ด มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่น ๆ ถ้าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว (Mitchell , 2012; Tilly and Smith, 2000) สาเหตุ เกิดจากเชื้อพาร์โวไวรัส ซึ่งน่าจะพัฒนามาจากเชื้อไวรัสฟีลีนแพนลิวโคพีเนีย (feline panleukopenia virus) หรือมีความสัมพันธ์กับเชื้อพาร์โวไวรัสของสัตว์ที่ไม่อยู่ในกลุ่มปศุสัตว์...

โรคลำไส้อักเสบติดต่อ (Canine Viral Enteritis)

โรคลำไส้อักเสบติดต่อ (Canine Viral Enteritis)

โรคลำไส้อักเสบติดต่อ (Canine Viral Enteritis) โรคลำไส้อักเสบติดต่อมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงสำหรับสุนัข โดยเฉพาะลูกสุนัขที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน ซึ่งมีโอกาสติดโรคได้ง่ายที่สุด เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคลำไส้อักเสบติดต่อมี 2 ชนิด คือ เชื้อโคโรนาไวรัส (coronavirus) และเชื้อพาร์โวไวรัส (parvovirus) (วิชัย คูสกุล, 2549; Bakerinstitute, 2014; Campbell, Corbin and Campbel,2005) โรคลำไส้อักเสบติดต่อเนื่องจากเชื้อโคโรนาไวรัส (Canine Coronavirus, CCV) มีความรุนแรงน้อยกว่าโรคลำไส้อักเสบ ติดต่อเนื่องจากเชื้อพาร์โวไวรัส หรือโรคไขหัด แต่ทำให้สุนัขมีอาการอ่อนเพลียนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันรายงานว่า...

โรคหัดสุนัข (Canine Distemper)

โรคหัดสุนัข (Canine Distemper) สาเหตุ โรคไข่หัดสุนัข หรือโรคฝ่าเท้า (hard pad disease) โรคนี้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคหนึ่งของสุนัข พบมากในช่วงปลายฤดูฝนต่อกับฤดูหนาว หรือประมาณเดือนตุลาคม – มกราคมของทุกปี มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ชื่อ เคไนน์ดิสเทมเปอร์ไวรัส (canine distemper virus) ที่อยู่ในตระกูลพารามิกโซไวรัส (paramyxovirus) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้หัด (measles) และโรครินเดอร์เปสต์ (rinderpest) เชื้อไวรัสตระกูลนี้ถูกทำลายได้ง่ายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประเภทฟีนอล (phenol) สารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม (quaternary ammonium compounds) และตัวทำละลายไขมัน เช่น...

โรคลำไส้อักเสบ สุนัข

โรคลำไส้อักเสบ หรือโรคลำไส้อักเสบพาร์โวไวรัส (Parvoviral Enteritis) เป็นโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหารที่มีการระบาดได้อย่างรวดเร็ว ลูกสุนัขป่วยตายเนื่องจากสูญเสียเลือดและน้ำจากร่างกาย กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งเป็นปัญหาต่อการผลิตลูกสุนัขเมืองไทยค่อนข้างมาก สาเหตุ เกิดจาก เชื้อเคไนน์ พาร์โวไวรัส ไทป์ ll การติดต่อเกิดขึ้นโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อในอุจจาระ น้ำลาย หรือสิ่งอาเจียนของสัตว์ป่วย อาการ ลูกสุนัขอายุ 3-8 สัปดาห์ อาจตายกะทันหันเนื่องจากหัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ส่วนมากสัตว์ป่วยไข้สูง อาเจียน เบื่ออาหาร ซึม สิ่งอาเจียนมีลักษณะเป็นมูกและมีน้ำดีปนออกมาด้วย ต่อมาท้องร่วงรุนแรง อุจจราระมีเลือดปน กลิ่นเหม็นเน่ามาก สัตว์ป่วยเสียน้ำและเกลือแร่งออกจากร่างกายรวดเร็วทำให้อ่อนเพลีย และตายในที่สุด การผ่าซากสุนัขป่วยตาย พบสำไส้มีการอักเสบรุนแรง และมีเลือดคั่งมาก การรักษา 1.ให้สารน้ำ เช่น สารละลายแลคเตต รินเจอร์ (Lactate Ringer’s solution) ขนาด 90...

โรคตับอักเสบ สุนัข

โรคตับอักเสบ สาเหตุ เกิดจากเชื้อเคไนน์ อะดีโนไวรัส ไทป์ 1 (Canine Ad renovirus type 1) อาการ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ชนิดรุนแรงมาก สุนัขตายกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ ชนิดเฉียบพลัน สัตว์ป่วยมีไข้สูง 43.5 – 44.5 องศาเซลเซียส กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ อาเจียน และท้องร่วงรุนแรงติดต่อกันหลายวัน ต่อมามีอาการดีซ่านตัวเหลือง และชักตายในที่สุด เมื่อเปิดผ่าช่องท้องจะเห็นอวัยวะภายในมีสีเหลืองชัดเจน ชนิดไม่รุนแรง สุนัขป่วยมีไข้ 40 -41 องศาเซลเซียส ซึม อาเจียนหน้าท้องแข็งเกร็ง ตาอักเสบ ขุ่นมัว เห็นเป็นสีฟ้า ซึ่งจะ  ปรากฎให้เห็นภายใน 1 –...

คำถาม – คำตอบ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

“โรคพิษสุนัขบ้า” อยู่คู่สังคมคนรักสัตว์มาช้านาน แต่ไม่ว่าจะนานแค่ไหน ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่ถูกต้องยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเสมอมา จึงขอเสนอ “คำถาม – คำตอบ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า” ที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันด้านความรู้ให้กับคุณได้ ไม่มากก็น้อย How does an animal get rabies ? สัตว์สามารถติดโรคนี้ได้อย่างไร  A.โรคพิษสุนัขบ้าเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถถ่ายทอดจากน้ำลายสู่ปากแผลเปิด ฉะนั้นสาเหตุของการติดโรคนี้ที่พบมากที่สุดก็คือการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดนั่นเอง การกัดเพียงหนึ่งครั้งไวรัสจากสัตว์ที่ติดเชื้อจะเดินทางจากน้ำลายผ่านช่องปากแผลเข้าสู่ระบบประสาท เมื่อไวรัสเดินทางถึงสมองสัตว์ที่ถูกกัดจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันผิดปกติ อาทิเช่น น้ำลายฟูมปาก ก้าวร้าว เก็บตัว หลังจากได้รับเชื้อประมาณ 10 วัน โดยเฉลี่ยสัตว์ที่ติดเชื้อมักจะเสียชีวิตในระยะนี้โดยปัจจัยที่มีส่วนสำคัญเร่งให้เสียชีวิตเร็วหรือช้าก็คือตำแหน่งที่ถูกกัด ยิ่งเชื่อมโยงสมองเท่าไหร่ อายุยิ่งสั้นลงเท่านั้น What is the purpose...