Category: บริจาคเลือดสัตว์

การบริจาคเลือดสุนัข และ แมว ต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อายุตั้งแต่ 1 – 7 ปี และไม่มีโรคประจำตัว ควรให้สุนัขและแมวงดอาหาร อย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมงก่อนมาบริจาคเลือด แต่สามารถให้ ดื่มน้ำได้ตามปกติ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มช

“สุนัขและแมวของท่าน ก็สามารถแบ่งปันได้ ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสุนัขและแมวที่เจ็บป่วย” คุณสมบัติของสุนัขที่สามารถให้บริจาคเลือด เป็นสุนัขอายุระหว่าง 1 – 8 ปี ไม่จำกัดเพศ พันธุ์ (ถ้าเป็นเพศเมียต้องรอให้หมดประจำเดือนก่อน) มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม มีประวัติการทำวัคซีน ได้แก่ ป้องกันวัคซีนรวม เช่น ลำไส้อักเสบ ไข้หัด ตับเสบ เลปโตสไปโรซีส วัคซีนพิษสุนัขบ้า โรคพยาธิหนอนหัวใจ ไม่มีประวัติของโรคพยาธิในเม็ดเลือด ไม่เคยรับการผ่าตัดใหญ่ในระยะ 1 – 2 เดือน ก่อนบริจาคโลหิต สุนัขมีสุขภาพแข็งแรง คุณสมบัติของแมวที่สามารถให้บริจาคเลือด...

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร เลือดเป็นสิ่งสาคัญในการดำรงรักษาชีวิต ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีสารประกอบใดๆมาทดแทนเลือดได้ ดังนั้นเมื่อร่างกายเกิดภาวะสูญเสียเลือดเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การผ่าตัด อุบัติเหตุ หรือโรคที่ต้องรักษาด้วยเลือด จึงจะเป็นต้องรับบริจาคเลือดจากสัตว์ตัวหนึ่งเพื่อนาไปช่วยเหลือชีวิตให้ได้ทันท่วงที คุณสมบัติของสัตว์ที่จะบริจาคเลือด 1.อายุตั้งแต่ 1 – 8 ปี และสุขภาพแข็งแรง 2.สุนัขต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม และแมวต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม 3.ทำวัคซีนเป็นประจำ มีการป้องกันพยาธิหนอนหัวใจและเห็บหมัดอย่างต่อเนื่อง 4.ไม่เคยมีประวัติได้รับเลือดมาก่อน 5.เป็นสุนัขหรือแมวที่เลี้ยงในบ้าน ประโยชน์ที่เจ้าของและสัตว์จะได้รับจากการบริจาคเลือด ได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจเลือด ในกรณีที่ผลเลือดผิดปกติทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้เจ้าของทราบทันที ตรวจเลือดทั่วไป (เม็ดลือดแดง, เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือด) การทางานของตับและไต...

หน่วยธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตร หัวหิน

หน่วยธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรหัวหิน คุณสมบัติของน้องหมาและน้องแมวที่จะมาบริจาคเลือด 1.สุนัขหรือแมวที่มีสุขภาพดี อายุ 1-7 ปี ไม่จำกัดเพศและพันธุ์ โดยสุนัขต้องมีน้ำ 2.หนักตัวมากกว่า 18 กิโลกรัม และแมวมากกว่า 4 กิโลกรัม 3.ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง และปราศจากโรคติดต่อทางเลือด 4.ไม่เคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ 1-2 เดือน 5.ไม่เคยได้รับผลิตภัณฑ์เลือดใดๆมาก่อน 6.มีประวัติการทำวัคซีนครบ ในกรณีที่ทำวัคซีนประจำปีควรเว้นระยะเวลาอย่างต่ำ 3 สัปดาห์ ก่อนนำมาบริจาคเลือด 7.กรณีทานยาปฏิชีวนะ ควรงดยาก่อนนำมาบริจาคเลือดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ วัตถุประสงค์หลักของการให้เลือด ได้แก่ 1.การชดเชยหรือคงสภาพความสามารถในการขนส่งออกซิเจนของเลือด (Restore and...

ธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง รพ.สัตว์เกษตร

คุณสมบัติของสุนัขหรือแมวที่เหมาะสมสำหรับเป็นผู้บริจาคเลือด 1.มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อายุตั้งแต่ 1 – 7 ปี และไม่มีโรคประจำตัว สุนัขต้องมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 17 กิโลกรัม ขึ้นไป แมวต้องมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 4 กิโลกรัม ขึ้นไป 2.ได้รับการฉีดวัคชีนป้องกันโรค และมีการควบคุมป้องกันเห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่อง (กรณีฉีดวัคซีน ควรเว้นระยะอย่างน้อย 3 สัปดาห์ หรือ 1 เดือนเป็นต้นไป) 3.ไม่เคยได้รับผลิตภัณฑ์เลือดมาก่อน 4.ไม่มีประวัติการเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในช่วง 3 เดือนก่อนมาบริจาคเลือด 5.หากเป็นเพศเมียไม่ควรอยู่ในระหว่างติดสัตว์ ตั้งครรถ์ หรือให้นมลูก...