Category: การให้อาหารสุนัข

การให้อาหารสุนัขไว้ใช้งาน

สุนัขไว้ใช้งาน หรือสุนัขที่มีกิจกรรมมาก เช่น สุนัขเพื่อการปศุสัตว์สุนัขเพื่อการแสดง หรือสุนัขลากเลื่อน มีความต้องการสารอาหารเพื่อสร้างกำลังงาน และเสริมสร้างความอดทนของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะหลังงานและโปรตีนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องใช้กำลัง และมีส่วนที่สึกหรอไปของร่างกายที่งกล้ามเนื้อและโครงสร้างร่างกาย รวมถึงสุนัขไม่ได้ใช้งานที่มีลักษณะนิสัยตื่นตัว กระฉับกระเฉง ชอบออกกำลังกาย เช่น สุนัขที่มีความเครียดทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ อาจจะกินอาหารมากหรือน้อยลงจากปกติ (McNamara,2006) สุนัขที่ใช้กำลังในระยะสั้น ๆ เช่น สุนัขวิ่งแข่ง จะมีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษกว่าสารอาหารชนิดอื่น ๆ ขณะสุนัขซึ่งต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น สุนัขลากเลื่อน จะมีความต้องการสารอาหารอื่นทั้งโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุเพิ่มขึ้นด้วย

การให้อาหารสุนัขโตเต็มที่

เมื่อสุนัขโตเต็มที่ ความต้องการอาหารจะลดลง ถ้ายังคงให้กินอาหารมาก จะทำให้สุนัขอ้วนและอายุสั้น นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกด้วย ผู้เลี้ยงอาจให้อาหารที่มีคุณภาพ วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง ในเวลาเดียวกันทุกวัน ตามความสะดวก หากให้อาหารมื้อเดียวควรให้ในตอนเย็น เพราะจะทำให้สุนัขไม่กวนในเวลากลางคืน ถ้าให้อาหารที่ไม่มีคุณภาพพ หรือให้ในปริมาณที่น้อยเกินไป จะทำให้สุนัขไม่สมบูรณ์ รูปร่างผอม มีความต้านทานโรคตต่ำ และขนหยาบไม่เป็นเงางาม ทั้งนี้สุนัขบางตัวอาจไม่กินอาหารเลยเป็นเวลา 1-2 วันเป็นครั้งคราวได้ โดยไม่มีอาการเจ็บป่วย แต่ผู้เลี้ยงควรหมั่นสังเกตสุขภาพว่าผิดปกติหรือไม่ แต่ถ้าเป็นอยู่นานจนสุขภาพทรุดโทรม ผู้เลี้ยงควรปรึกษาสัตวแพทย์ ควรให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับสุนัขแต่ละตัว อย่าให้สุนัขกินมากหรือน้อยเกินไปในแต่ละมื้อ โดยอาจสังเกตท้องของสุนัขที่อิ่มจะขยายมากกว่ากระดูกซี่โครงเล็กน้อย แต่ไม่ควรป่องออกมามากเกินไป ในช่วงวัยนี้ควรให้สุนัขได้มีการกัด แทะกระดูกที่ปลอดภัย...

การให้อาหารลูกสุนัขหลังคลอด

ลูกสุนัขที่คลอดออกมาใหม่ ๆ จะยังไม่ลืมตา ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ต้องอาศัยแม่สุนัขเป็นแหล่งให้อาหารและความอบอุ่น ควรให้สุนัขกินน้ำนมแม่หลังคลอดให้เร็วที่สุด เพื่อให้ได้รับนมน้ำเหลือง ซึ่งมีโปรตืน ไขมันและภูมิคุ้มกันอยู่สูง คุณสมบัติของน้ำนมชนิดนี้จะหายไปหลังคลอด 2 – 3 วัน ผู้เลี้ยงอาจจับลูกสุนัขใส่เต้านมแม่ เพื่อให้ลูกสุนัขหาเต้านมได้ดี และได้รับนมน้ำเหลืองจากแม่เร็วขึ้น ต่อไปเมื่อลูกสุนัขแข็งแรงขึ้นจะหาเต้านมกินเองได้ ผู้เลี้ยงควรระวังอย่าให้แม่สุนัขทับลูก และคอยดูแลให้ลูกสุนัขที่อ่อนแอได้มีโอกาสกินน้ำนมแม่อย่างเพียงพอ เพราะลูกสุนัขที่แข็งแรงกว่ามักแย่งเต้านมแลพดูดกินน้ำนมหมดก่อนเสมอ แต่ถ้าแม่สุนัขไม่มีน้ำนมเพียงพอ หรือเต้านมอักเสบเป็นโรคไม่สามารถให้ลูกกินนมได้ อาจนำลูกสุนัขไปฝากแม่ตัวอื่น หรือให้กินน้ำนมโคทดแทนได้เช่นเดียวกับลูกสุนัขกำพร้า ลูกสุนัขที่อยู่ระหว่างกินนมแม่ และช่วงหลังหย่านมใหม่ ๆ เป็นระยะนี้ร่างกายกำลังเจริญเติบโต ต้องการโปรตีนสูงมาก โดยจากแรกเกิดถึงอายุ 1 เดือน ลูกสุนัขโตขึ้นมาก...

การให้อาหารสุนัขวัยชรา

สุนัขวัยชรามีการใช้พลังงานน้อยกว่าสุนัขหนุ่มสาว ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกลดลง และมักมีความอยากอาหารลดลงด้วย จึงมีความต้องการอาหารต่างจากสุนัขหนุ่มสาว คือ สุนัขวัยชราต้องการอาหารที่ย่อยง่าย ใช้โปรตีนที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ย่อยและใช้ประโยชน์ได้มาก รวมทั้งต้องลดอาหารที่มีเกลือและแร่ธาตุฟอสฟอรัสลงด้วยเพื่อลดภาระของไตในการกรองและขับถ่ายของเสีย นอกจากนี้ยังต้องลดอาหารในกลุ่มของพลังงานลง โดยควรมีคาร์โบไฮเดรตน้อยลง และไขมันเหลือประมาณร้อยละ 10 – 15 บางครั้งอาจต้องเพิ่งส่วนของเยื่อในอาหาร เช่น พืชผัก ผลไม้มากขึ้น เพื่อลดระดับของพลังงานในอาหาร โดยอาหารที่ให้ไม่ควรแข็งหรือเหนียว เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องฟัน และควรแบ่งอาหารให้กินวันละ 2 ครั้ง จะดีกว่าให้กืนวันละครั้งในจำนวนมาก ในการเลี้ยงสุนัขวัยชราให้มีอายุยืนนานนั้น ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องเลี่้ยงดูแลสุนัขให้แข็งแรง ควรให้มีการออกกำลังกายตามความเหมาะสม และควรดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งทางด้านร่างกายและพฤติกรรม เช่น การกิน...