Monthly Archive: October 2017

การให้อาหารสุนัขไว้ใช้งาน

สุนัขไว้ใช้งาน หรือสุนัขที่มีกิจกรรมมาก เช่น สุนัขเพื่อการปศุสัตว์สุนัขเพื่อการแสดง หรือสุนัขลากเลื่อน มีความต้องการสารอาหารเพื่อสร้างกำลังงาน และเสริมสร้างความอดทนของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะหลังงานและโปรตีนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องใช้กำลัง และมีส่วนที่สึกหรอไปของร่างกายที่งกล้ามเนื้อและโครงสร้างร่างกาย รวมถึงสุนัขไม่ได้ใช้งานที่มีลักษณะนิสัยตื่นตัว กระฉับกระเฉง ชอบออกกำลังกาย เช่น สุนัขที่มีความเครียดทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ อาจจะกินอาหารมากหรือน้อยลงจากปกติ (McNamara,2006) สุนัขที่ใช้กำลังในระยะสั้น ๆ เช่น สุนัขวิ่งแข่ง จะมีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษกว่าสารอาหารชนิดอื่น ๆ ขณะสุนัขซึ่งต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น สุนัขลากเลื่อน จะมีความต้องการสารอาหารอื่นทั้งโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุเพิ่มขึ้นด้วย

การให้อาหารสุนัขโตเต็มที่

เมื่อสุนัขโตเต็มที่ ความต้องการอาหารจะลดลง ถ้ายังคงให้กินอาหารมาก จะทำให้สุนัขอ้วนและอายุสั้น นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกด้วย ผู้เลี้ยงอาจให้อาหารที่มีคุณภาพ วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง ในเวลาเดียวกันทุกวัน ตามความสะดวก หากให้อาหารมื้อเดียวควรให้ในตอนเย็น เพราะจะทำให้สุนัขไม่กวนในเวลากลางคืน ถ้าให้อาหารที่ไม่มีคุณภาพพ หรือให้ในปริมาณที่น้อยเกินไป จะทำให้สุนัขไม่สมบูรณ์ รูปร่างผอม มีความต้านทานโรคตต่ำ และขนหยาบไม่เป็นเงางาม ทั้งนี้สุนัขบางตัวอาจไม่กินอาหารเลยเป็นเวลา 1-2 วันเป็นครั้งคราวได้ โดยไม่มีอาการเจ็บป่วย แต่ผู้เลี้ยงควรหมั่นสังเกตสุขภาพว่าผิดปกติหรือไม่ แต่ถ้าเป็นอยู่นานจนสุขภาพทรุดโทรม ผู้เลี้ยงควรปรึกษาสัตวแพทย์ ควรให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับสุนัขแต่ละตัว อย่าให้สุนัขกินมากหรือน้อยเกินไปในแต่ละมื้อ โดยอาจสังเกตท้องของสุนัขที่อิ่มจะขยายมากกว่ากระดูกซี่โครงเล็กน้อย แต่ไม่ควรป่องออกมามากเกินไป ในช่วงวัยนี้ควรให้สุนัขได้มีการกัด แทะกระดูกที่ปลอดภัย...