โรคไต (Kidney Disease)

โรคไต (Kidney Disease)

โรคไต

โรคไต หรือภาวะไตวาย คือการที่ไตสูญเสียหน้าที่ ไม่สามารถทำงานปกติ ภาสะไตวายแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ภาวะไตวายเฉียบพลัน และภาวะไตวานเรื้อรัง (ชลลดา บูรณกาล , 2549 ; Campbell , Corbin and Campbell, 2005; Summers, 2007)

สาเหตุ ภาวะไตวายเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

  • เกิดจากตัวสัตว์เอง เช่น การเสื่อมสภาพของไตตามอายุของสัตว์ที่มากขึ้น และความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
  • ด้านโภชนาการ เช่น อาหารหรือสารเจือปนในอาหาร เช่น สีผสมอาหาร สารถนอมอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือเค็มมากอาจทำให้ไตทำงานหนัก และมีผลต่อไตในระยะยาวได้ในกรณีที่สัตว์เป็นโรคไตวายเรื้อรังอยู่แล้ว การให้อาหารโปรตีนสูงอาจทำให้ไตวายเฉียบพลันได้ หรือการมีภาวะขาดน้ำมีส่วนทำให้ไตทำงานผิดปกติ
  • การได้รับสารพิษต่าง ๆ และการได้รับยาบางตัวที่ใช้ในการรักษาโรค เช่น ยาบรรเทาอาการปวด ยาฆ่าเชื้อรา ยาบรรเทาอาการอักเสบ เคมีบำบัดรักษามะเร็ง ยาปฏิชีวนะบางชนิด ยาสลบ
  • การติดเชื้อราที่ทำลายไต การติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ หรือมีการติดเชื้อในกระแสเลือดจนไปสู่ไต
  • สาเหตุอื่นๆ เช่น การอุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การเป็นนิ่ว มีความผิดปกติของโรคหัวใจหรือโรคอื่นมาก่อน ซึ่งมีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอ โรคมะเร็ง โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน การได้รับบาดเจ็บทำให้มีเลือดออกในไต หรือสูญเสียเลือดมาก ทำให้ไตขาดเลือด และเกิดภาวะไตวาย

อาการ ซึม เบื่ออาหาร อาเจียน หากเป็นไตวายเฉียบพลัน สุนัขจะปัสสาวะน้อย หรือสีปัสสาวะผิดปกติ เช่น มีเลือดปน สุนัขหอบ และเป็นในเวลาไม่นาน เช่น 1 – 2 สัปดาห์ แต่ไตวายเรื้อรังมักพบในสุนัขที่มีอายุมาก มีอาการซูบผอม กินน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย ไม่มีแรง ซีด อาเจียน

การป้องกันและควบคุม เนื่องจากมีหลายสาเหตุ จึงเฝ้าระวังได้ยาก แต่ควรให้ความสำคัญเรื่องอาหาร การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ระวังเรื่องการได้รับสารพิษและอุบัติเหตุที่มีผลต่อไต

การรักษา ควรปรึกษาสัตว์แพทย์เพื่อการตรวจจับวินิจฉัย อาจต้องทำการรักษาหลายระบบและหลากหลายวิธีการร่วมกัน เช่น การให้ยา การล้างไต การให้อาหารโปรตีนและเกลือต่ำ

ขอบคุณเนื้อหา : คู่มือ การเลี้ยงสุนัข

ขอบคุณภาพ : www.2ndchance.info

You may also like...