โรคมะเร็ง (Cancers)

โรคมะเร็ง (Cancers)

Cancers

มะเร็งเกิดจากการแบ่งตัวแบบผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ มีหลายสาเหตุ สามารถเกิดจากการติดเชื้อไวรัส และไม่ติดเชื้อ การสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง สารพิษ หรือเกิดจากพันธุกรรม มีผลทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงมะเร็งมักพบในสัตว์ที่มีอายุ เช่น ในสุนัขและแมวที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป (อัจฉริยา ไศละสูต , 2549; Campbell , Corbin and Campbell, 2005 ; Summers, 2007)

อาการแสดงถึงความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งในสุนัข ได้แก่

  • การมีก้อนหรือเนื้องอกซึ่งมีการเจริญขยายขนาดขึ้น
  • การมีบาดแผลที่รักษาไม่หาย
  • อ้วนหรือผอมลงอย่างผิดสังเกต สูญเสียความอยากอาหาร
  • การมีโลหิตไหลออกจากรูเปิดของร่างกาย
  • สูญเสียการได้กลิ่น
  • การกลืนหรือกินลำบาก
  • ซึม ไม่ชอบเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวลำบาก
  • เยื่อเมือกซีด
  • การหายใจ การปัสสาวะ หรือการขับถ่ายผิดปกติ

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันมะเร็งในสุนัข เจ้าของจึงควรนำสุนัขไปพบสัตว์แพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง เพราะโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยวิธีการรักษาคล้ายกับในคน เช่น การให้สารเคมี การผ่าตัด การฉายรังสี หรือทางเลือกอื่น ๆ เช่น โภชนบำบัด ก่อนทำการรักษาต้องเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อมาตรวจวิเคราะห์ว่าเป็นเนื้องอกชนิดใด ตลอดจนวิธีการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น ผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออก บำบัดโดยสารเคมี เพื่อทำให้สัตว์เจ็บตัวน้อยที่สุด ฟื้นตัวเร็วที่สุด และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ขอบคุณเนื้อหา : คู่มือ การเลี้ยงสุนัข

ขอบคุณภาพประกอบ : dog-health-guide

You may also like...