โรคภูมิแพ้ (Allergic)

โรคภูมิแพ้-สุนัข

โรคภูมิแพ้ (Allergic) พบได้ในสุนัขบางตัว เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มในร่างกาย โรคนี้ไม่ติดต่อสู่สัตว์อื่น แต่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม (ชัยยศ ธารรัตนะ,2557; บรูนเนอร์ และสตอลล์, 2550; Stephen, 2014)

สาเหตุ เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ เช่น น้ำลายหมัด ต้นหญ้า ส่วนผสมบางอย่างในอาหาร เช่น ไข่ เนื้อไก่ ข้าวโพด ถั่ว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง สารปรุงรสนม สารภูมิแพ้ต่าง ๆ เหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิแพ้คุ้มกันขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นมากผิดปกติทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้น สุนัขแต่ละตัวมีความไวในการสร้างภูมิคุ้มกัน และการตอบสนองต่อตัวกระตุ้นเหล่านี้ไม่เท่ากันโดยพบว่าสุนัขสายพันธุ์และบราดอร์ริทรีฟเวอร์ เวสต์ไฮแลนด์ไวต์เทร์เรียร์ (West Highland White Terriers) และค็อกเกอร์สแปเนียล มีความไวต่ออาหารมาก และมีโอกาสแพ้อาหารสูง

อาการ ส่วนใหญ่มักแสดงออกทางผิวหนัง ได้แก่ ลมพิษ มีอาการคันทั่วร่างกาย โดยเฉพาะที่เท้า หนังตา หู ท้อง พื้นท้องส่วนระหว่างขาหนีบขนร่วง และอาจเกิดการติดเชื้ออื่นแทรกซ้อน เช่น เชื้อสแตฟีโลค็อกคัส ชูดินเทอร์มีเดียส (Staphylococcus) ชูโดโมนาส (Pseudomonas spp.) หรือการติดเชื้อยีสต์ เช่น มาลาสซีเซีย แพคีเดอร์มาติส นอกจากนี้ยังโอกาสเกิดรบกวนระบบทางเดินอาหาร บางกรณีอาจทำให้เกิดการบวมขัดขวางระบบทางเดินหายใจ และอาจนำไปสู่ภาวะช็อก ซึ่งร้ายแรงถึงชีวิตได้

การป้องกันและควบคุม ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้แพ้ หากมีอาการที่สงสัยว่าสุนัขอาจเป็นภูมิแพ้ ควรนำไปปรึกษาสัตวแพทย์ทันทีเพื่อปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

การรักษา รักษาไม่หาย ต้องรักษาตามอาการและควบคุมไปตลอดชีวิตของสุนัข

ขอบคุณเนื้อหา : คู่มือ การเลี้ยงสุนัข

ขอบคุณภาพ : www.alettertomydog.com

You may also like...