โรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัข หรือโรคพยาธิหัวใจ (Heart Worms)

โรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัข หรือโรคพยาธิหัวใจ (Heart Worms)

Heart-Worms-in-dog

สาเหตุ โรคนี้เกิดจากพยาธิหนอนหัวใจสุนัข โดยียุงเป็นพาหนะนำโรค วงจรการเกิดโรคเริ่มจาก ยุงดูดเอาเลือดของสุนัขที่ป่วยเป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัข ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่ในเลือด แล้วไปพัฒนาเป็นตัวอ่อนของพยาธิอยู่ในเลือด แล้วไปพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อในตัวยุง เมื่อยุงตัวนั้นดูดเลือด แล้วถ่ายตัวอ่อนระยะติดต่อเข้าไป ในผิวหนังผ่านแผลที่ยุงกัดเข้าสู่ระบบไหลเวียนของเลือด หลังจากที่ตัวอ่อนเข้าสู่ร่างกายของสุนัขแล้วจึงจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนเป็นพยาธิตัวเต็มวัยนัวสุนัข โดยอยู่ในหัวใจห้างล่างขวา แล้วหลอดเลือดแดงที่ไปปอด วงชีวิตตั้งแต่สุนัขได้รับอ่อนจากยุงเจริญเป็นตัวเต็มวัย ขยายพันธุ์ต่อไปได้นั้นกินระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้พยาธิตัวอ่อนสามารถถ่ายทอดได้ทางสายรกสู่ลูกสุนัขขณะอยู่ในท้องได้ (มนคน ตรีศิริโรจน์, 2549; โรคพยาธิหนอนหัวใจ, 2552)

อาการแสดง การไอลึกและเบา หากเป็นรุนแรงจะไอแห้งและบ่อยหรืออาจพบไอเป็นเลือด อาการรุนแรงขึ้นอีกหากสุนัขออกกำลังกายมากขึ้น หรือเบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย สุนัขบางตัวชอบนอน ไม่ยอมลุกเดิน มีอาการท้องมาน และบวมน้ำทั่วลำตัว

การป้องกันและควบคุม เน้นที่พาหะนำโรค คือยุง อาจใช้ยาไล่ยุง หรือให้สุนัขนอนในมุ้งลวด อย่างไรก็ตาม การควบคุมยุงทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากยุงมีขนาดเล็กจึงสามารถลอดเข้ามาในบ้านได้ตลอดเวลา ตลอดจนสัตว์ที่ป่วยอยู่และไม่ได้รับการรักษา จะกลายเป็นตัวแพร่เชื้อให้แก่สุนัขและแมวอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันได้ จึงควรให้สัตวแพทย์ตรวจเลือดของสุนัขที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป ทุก ๆ 6 เดือน ถ้าผลการตรวจพบว่าสุนัขไม่ติดเชื้อพยาธิหนอนหัวใจ สัตวแพทย์จะจัดโปรแกรมการฉีดยาป้องกัน หรือการกินยาป้องกัน ซึ่งง่าย ปลอดภัย และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาเมื่อสุนัขเป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจแล้ว

การรักษา ควรให้ยาฆ่าพยาธิตัวแก่ก่อน หลังจากนั้น 6 สัปดาห์ ต่อมา จึงให้ยาฆ่าตัวอ่อนของพยาธิติดต่อกันอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะหายแต่การรักษายังไม่ถือว่าปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เนื่องจากผลข้างเคียงภายหลังจากการรักษา รวมทั้งยาที่ใช้ในการรักษามีราคาค่อนข้างแพง

ขอบคุณเนื้อหา : คู่มือ การเลี้ยงสุนัข

ขอบคุณภาพ : www.petful.com

You may also like...