โรคตับ สุนัข

โรคตับสุนัข

โรคตับ ตับเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก หน้าที่ของตับได้แก่

1.สังเคราะห์โปรตีนในน้ำเลือดหรือพลาสม่า

2.การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต และเก็บไว้ในรูปของไกลโครเจนเพื่อนำออกใช้ในยามร่างกายต้องการพลังงาน

3.ผลิตน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขมัน

4.ทำลายสารพิษต่าง ๆ

กลุ่มอาการหลักที่เกิดจากโรคตับ ได้แก่

1.ดีซ่าน (Jaundice) สัตว์ป่วยมีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองเยื่อหุ้มต่าง ๆ มีสีเหลือง เนื่องจากตับไม่สามารถนำสารบิลิรูบิน (Bilirubin) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำดีไปใช้ประโยชน์ได้ สารสีเหลืองนี้จึงซึมแทรกไปอยู่ตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ปัสสาวะของสัตว์ป่วยมีสีเหลืองเข้ม

2.ท้องมาน (Ascites) มักเกิดกับสุนัขที่ป่วยด้วยโรคตับเป็นเวลานาน ๆ ภายในช่องท้องมีของเหลวสีแดงใสคล้ายน้ำเลือดซึมออกมาจากหลอดเลือดคั่งอยู่มากมาย เนื่องจากตับไม่สามารถผลิตโปรตีนในกระแสเลือดเพื่อดูดซับน้ำได้ น้ำจึงซึมแพร่ออกจากหลอดเลือดได้โดยง่าย

3.น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบย่อยอาหารผิดปกติ การเผาผลาญสารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เกิดได้ไม่เต็มที่

4.อาเจียนตลอดเวลา

5.เลือดไหลไม่หยุด เพราะตับไม่สามารถสังเคราะห์โปรธรอมบิน (Prothrombin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่สำคัญในการแข็งตัวของเลือดระยะเวลาการแข็งตัวของเลือดจึงยาวนานกว่าปกติมาก

6.ภาวะพิษในเลือด (Uremia) เนื่องจากมีสารยูเรียสะสมอยู่ในเลือดมากขึ้น โดยตับไม่มารถทำลายและขับทิ้งออกนอกร่างกายได้ สุนัขป่วยจึงอ่อนเพลีย ไม่มีแรง อาเจียนบ่อย ๆ และตายในที่สุด

ชนิดของโรคตับที่พบได้บ่อย ๆ

1.โรคไวรัสตับอักเสบ

2.โรคเลปโตสไปโรซิส

3.สุนัขได้รับยาฟีโนไทอะซิน (Phenothiazine) มากเกินไป

4.ถุงน้ำดีและท่อน้ำดีฉีกขาด เนื่องจากอุบัติเหตุรถชนหรือได้รับบาดเจ็บอื่น ๆ

5.ตับแข็ง เนื่องจากขาดอาหารเป็นเวลานาน ๆ หรือสุนัขเคยป่วยด้วยโรคตับอักเสบ โรคเบาหวานมาก่อน

6.นิ่วในท่อน้ำดีและถุงน้ำดี

7.เป็นมาแต่กำเนิด

การรักษา

1.ยาปฏิชีวนะที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยต่อการรักษาโรคตับ ได้แก่ เพ็นนิซิลลิน และสเตร็ปโตมัยชิน

2.ยาขับปัสสาวะ เช่น ฟูโรซีไมค์ (Furosemide) ขนาด 2 – 5 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าหลอดเลือดดำ วันละ 1 – 2 ครั้ง ติดต่อกัน 2 – 3 วัน

3.อาหารควรมีส่วนประกอบของไขมันและเกลือน้อย ๆ หรือไม่มีเลย

4.การให้สุนัขป่วยกินวิตามินชนิดละลายในไขมัน เช่น วิตามิน เอ ดี อี และ เค ติดต่อกันทุกวัน

5.การฉีดโคลีนและเมไทโอนีน (Choline & Methionine) เพื่อทดแทนส่วนที่ขาดไปเนื่องจากตับไม่สามารถสังเคราะห์เป็นปกติ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ

วันหมาป่วย

www.chagrinfallspetclinic.com

You may also like...