โรคข้อเสื่อม (Degenerative)

โรคข้อเสื่อม (Degenerative)

โรคข้อเสื่อม

โรคข้อเสื่อมเป็นโรคเกี่ยวกับข้อที่พบมากในสุนัข เป็นภาวะที่เกิดจากเสื่อมอย่างช้า ๆ ของกระดูกอ่อนที่หุ้มผิวกระดูกข้อต่อและเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง พบมากบริเวณข้อสะโพก โรคนี้ไม่ค่อยพบในสุนัขที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 11 – 12 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าพบโรคข้อเสื่อมในสุนัขพันธุ์เล็กได้บ้าง (เกียติพิเชษฐ์ โคมิน และสุนทร เกียรติมานะกุล, 2549 ; โรคข้อเสื่อมในสุนัข, 2552ก และ 2552ข; Summers, 2007)

สาเหตุ สาเหตุขอโรคนี้มีความซับซ้อน เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

  • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยพบว่าสุนัขบางสายพันธุ์ เช่น เยอรมันเชปเพิร์ด มีอัตราการเกิดโรคข้อสะโพกเสื่อมมากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ
  • จากการที่สุนัขอายุมาก ซึ่งกระดูกเริ่มมีการเสื่อมสภาพ
  • เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่มีน้ำหนักตัวมาก
  • สภาพแวดล้อม เช่น การเลี้ยงบนพื้นที่ลื่น หรืออาจเกิดจากการแทกอย่างรุนแรง และการให้อาหาร
  • ความไม่สมดุลหรือไม่ได้สัดส่วนระหว่างมวลกล้ามเนื้อและการเจริญของระบบกระดูก

อาการแสดง สุนัขที่เป็นโรคข้อเสื่อมจะแสดงอาการเจ็บปวดเมื่อเคลื่อนไหวบวมบริเวณข้อต่อ และเกิดการแข็งเกร็งของข้อต่อในเวลาต่อมา

การป้องกันและควบคุม ทำได้โดยการดูแลทางด้านโภชนาการ ให้อาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของสุนัข ไม่ควรเลี้ยงสุนัขบนพื้นลื่น เพราะทำให้การลงน้ำหนักโดยเฉพาะขาหลังผิดปกติ และควรคัดเลือกสายพันธุ์สุนัขก่อนที่จะนำมาเลี้ยงหรือนำมาเลี้ยงหรือนำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์

การรักษา ให้ยาลดปวดอักเสบ ยาปฏิชีวนะ หรือการผ่าตัด อย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงสุนัข ร่วมกับการพาสุนัขไปออกกำลังกายและทำกายภาพบำบัดร่วมด้วย

ขอบคุณเนื้อหา : คู่มือ การเลี้ยงสุนัข

ขอบคุณภาพ : www.cavalierhealth.org

You may also like...