โรคขี้เรื้อนสุนัข

โรคขี้เรื้อนสุนัขที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสำคัญของสุนัขเมืองไทย มี 3 ปรเภท คือ

1.ขี้เรื้อนแห้ง (Sarcoptic mange)

2.ขี้เรื้อนเปียก (Demodectic mange)

3.ขี้เรื้อนในรูหู (Otodectic mange)

ขี้เรื้อนแห้ง (Sarcoptic mange)

Sarcoptic-mange-dog

สาเหตุ เกิดจากตัวไรซาร์ค็อปเต๊ส สแคบบิไอ วาร์ แคนิส (Sar coptes scabei var canis) ตัวไรอาศัยอยู่ในชั้นผิวหนัง และวางไข่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ๆ

อาการ สุนัขป่วยคันและเกาตลอดเวลา ผิวหนังหนามีสะเก็ตแห้งแตก บางรายมีเลือดซึมขนร่วง ระยะแรกของการป่วยจะมีอาการเฉพาะที่ข้อศอกขาหน้า ข้อพับขาหลัง ขอบหู และขอบตา ต่อมาจะแพร่ลุกลามไปทั้งตัว

การรักษา ควรแยกสุนัขป่วยอย่าให้คลุกคลีกับตัวอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่โรคต่อไป

  • สบู่ยาหรือแชมพูที่มีส่วนผสมของสารแกมเม็กเซน (Gammexane) ใช้อาบชำระให้แก่สุนัขป่วยทุก ๆ 5 – 7 วัน จนกระทั่งหายเป็นปกติหรือการผสมสารอะมิราช (Amitraz) ในน้ำอาบให้แก่สุนัขให้ผลดี แต่ค่าใช้จ่ายค่อยข้างสูง
  • ปัจจุบันสัตวแพทย์นิยมให้การรักษาด้วยยาฉีด โดยฉีดน้ำยาไอเวอร์เม็คตินเข้าใต้ผิวหนังทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง จนกว่าหายเป็นปกติ วิธีนั้นนอกจากจะให้ผลดีแล้วยังสะดวกสบายกว่าเดิมอีกด้วย
  • ปัญหาทางสาธารณสุข ตัวไรซาร์ค็อปเต็สชนิดนี้เป็นตัวไรในตระกูลเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคหิดในมนุษย์ ดังนั้นอาจทำให้แสดงอาการคัน เป็นผื่นแดงเกิดขึ้นภายหลังการจับสุนัขป่วยได้ แต่อาการไม่รุนแรงนัก การปฎิบัติกับสัตว์ป่วยทุกครั้ง จึงควรล้างมือให้สะอาดเสมอ หากมีอาการรุนแรงต้องปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

 

ขี้เรื้อนเปียก (Demodectic mange)

Demodectic-mange-dog

ขี้เรื้อนเปียกเป็นโรคผิวหนังที่ทำอันตรายต่อสุนัขเลี้ยงในประเทศไทยมาก ความรุนแรงของโรคมากกว่าขี้เรื้อนแห้ง เนื่องจากตัวไรสาเหตุของโรคชอนไชเข้าไปในชั้นผิวหนังที่ลึกลงไปมาก และมักมีเชื้อแบคทีเรียสแตฟิลโลค็อคคัส แทรกซ้อน ทำให้โรคทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

สาเหตุ ตัวไรดีโมเด็กซ์ แคนิส (Demodex canis)

อาการ ระยะแรกจะปรากฎความผิดปกติที่ผิวหนังเพียงเล็กน้อย ต่อมาขนร่วงโดยรอบ เช่น ขอบตา จมูก หู ปาก ขา และปลายเท้า ผิวหนังเห่อบวม มีตุ่มหนองอักเสบ

โรคดำเนินไปจนกระทั่งเกิดทั้งตัว ผิวหนังหนา มีสะเก็ดหลุดลอก น้ำเหลืองไหลเยิ้ม มีกลิ่นเหม็นเฉพาะโรค สัตว์ป่วยผ่ายผอมลงอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

การตรวจวินิจฉัยโรค กระทำโดยขูดผิวหนังเพื่อหาตัวไรด้วยกล้องจุลทรรศน์

การรักษา ให้ผลไม่ค่อยเป็นที่พอใจนัก เพราะตัวไรอาศัยอยู่ชั้นผิวหนังที่ลึกลงไปมาก แต่ในปัจจุบันการใช้ไอเวอร์เม็คตินฉีดเข้าใต้ผิวหนังสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร่วมกับการรักษาตามอาการก็ให้ผลดีได้บ้างการรักษาขี้เรื้อนเปียกนี้ ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร เจ้าของสุนัข จึงควรมีความอดทนและให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

Otodectes-mange-dog

ขี้เรื้อนในรูหู (Otodectes mange dog)

สาเหตุ ตัวไรโอโตเด็คซ์ คานิส (Otodex canis) อาศัยอยู่ในชั้นผิวหนังหูสุนัข

อาการ สุนัขเกาหูตลอดเวลา แสดงอาการเอียงหัวไปข้างหูที่เป็นขี้เรื้อน และอยู่ไม่เป็นสุข ในรูหูมีสะเก็ดและขี้หูมาก

การรักษา หยอดหูด้วยยาหยอดหูที่มีส่วนผสมของเบนซินเฮ็กซ่าคลอไรด์ (Benzene Hexachloride) ติดต่อกันทุกวันนาน 14 วัน การทำความสะอาดช่องหู ต้องปฎิบัติด้วยความอ่อนนุ่ม เพราะจะทำให้เกิดแผลที่ช่องหูได้

ขอบคุณข้อมูลจาก

หนังสือ วันหมาป่วย คฑาวุติ

รูปภาพประกอบ

tangsphoto.photoshelter.com

http://www.2ndchance.info/demodecticmange.htm

http://www.capcvet.org

dogbehaviorscience.wordpress.com

You may also like...