โรคขี้กลาก สุนัข

โรคขี้กลาก

โรคขี้กลาก

สาเหตุ เกิดจากเชื้อราหลายชนิด เช่น ทริโคไฟต์ตอน เมนตาโกรไฟต์ (Trichophyton mentagophytes ไมโครสปอร์รุ่ม คานิส (Microsporum canis) เป็นต้น เชื้อราบางชนิดยังติดต่อสู่คนไม่ได้เช่นกัน

สาเหตุโน้มนำของการเกิดโรค ได้แก่ การเลี้ยงดูอย่างแออัดพื้นกรงหรือวัสดุปูรองสกปรก เปียกแฉะ และสัตว์ได้รับอาหารไม่ครบหมวดหมู่ ความต้านทานต่อโรคต่ำ ทำให้สุนัขจะกัดผิวหนังตรงตำแหน่งเดิมบ่อย ๆ ต่อมาขนร่วงหลุดเป็นวง ๆ ผิวหนังแตก มีขี้รังแคสีเหลืองร่วงตลอดเวลา เมื่อขูดผิวหนังแล้วตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบเส้นใยเชื้อราปรากฏอยู่

การรักษา

1.ควรแยกเลี้ยงสุนัขป่วยออกจากตัวอื่นทันที

2.ให้กินยากริซิโอฟัลวิน (Griseofulvin) ขนาด 15 – 20 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยให้กินติดต่อกันนาน 3 – 4 สัปดาห์ แต่บางรายอาจต้องได้รับยานานกว่า 12 สัปดาห์ก็ได้

3.วัสดุปูรองพื้นสำหรับให้สุนัขนอน ต้องเผาทำลายทิ้งเสียหรือราดด้วยน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาด และทำลายสปอร์ของเชื้อราอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

4.ระมัดระวังอย่าให้เด็กคลุกคลีใกล้ชิดสัตว์ป่วย เพราะจะติดเชื้อราจากสัตว์ได้ง่าย

ขอบคุณเนื้อหา จาก วันหมาป่วย

You may also like...