เรื่องของ “อึ” กับสุขภาพ

เรื่อง-อึ-กับสุขภาพ

เรื่องของ “อึ” กับสุขภาพ

สีอุจจาระของสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีการทำงานของทางเดินอาหารเป็นปกติมักจะเป็นสีน้ำตาล หรือ สีเหลืองปนน้ำตาล โดยอาจมีความเข้มของสีที่แตกต่างกันตามแต่อาหารที่รับประทานเข้าไปสีของอุจจารที่เปลี่ยนไปอาจเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าสุนัขของเรากำลังมีปัญหาสุขภาพก็เป็นได้ ตัวอย่างสีอุจจาระที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพ มีดังนี้

สีดำเข้ม : มีเลือดออกจากหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร หรือลำไส้ส่วนต้น

สีแดงหรือสีเลือด : มีเลือดออกจากลำไส้ส่วนปลายหรือบริเวณก้น

สีเทาซีด : อาจมีการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีหรือถุงน้ำดี

สีเหลืองสดหรือสีส้ม : อาจมีปัญหาโรคตับหรือถุงน้ำดี หรืออาจมีการย่อยอาหารที่ผิดปกติ

มีสิ่งแปลกปลอม : อุจจาระสีปกติ แต่พบสิ่งแปลกปลอม เช่น พยาธิ , พลาสติก ฯลฯ


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ

  • จากแผนกเฉพาะทางโรคไร้ท่อและทางเดินอาหาร รพ.ส.มก.บางเขน

You may also like...