เต้านมอักเสบ

เต้านมอักเสบ-(Mastitis)

เต้านมอักเสบ (Mastitis) เป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นกับต่อมน้ำนมของแม่สุนัข อาจเกิดการอักเสบเพียงเต้าเดียวหรือหลายเต้าพร้อมกัน

สาเหตุ เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อซึมแทรกเข้าไปทางบาดแผลที่ผิวหนังบริเวณหัวนม ซึ่งอาจเกิดจากการถูกลูกสุนัขกัดขณะดูดนม ถูกของมีคมบาดหรือได้รับอาการโปรตีนไม่เพียงพอแก้การสร้างนมให้ลูกกิน ลูกสุนัขจะกัดทั้งเต้านมด้วยความรุนแรง

อาการ แม่สุนัขมีอาการหงุดหงิด กระสับกระส่าย ไม่ยอมให้ลูกกินนมมีไข้สูง เบื่ออาหาร เต้านมบวมแดง และร้อนกว่าปกติ

การรักษา ควรให้การรักษาที่ถูกวิธีโดยเร็ว หากปล่อยทิ้งไว้ให้อักเสบนาน ๆ เต้านมนั้นจะสูญเสียการทำงานและผลิตนมไม่ได้ตลอดไป ลูกสุนัขจะมีนมไม่เพียงพอกับความต้องการ เจ้าของสุนัขอาจจะต้องสูญเสียลูกสุนัขทั้งครอกได้

การรักษาโรคโดยทั่วไป คือการให้ยาปฎิชีวนะเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียโดยตรง เช่น แอมม็อกซี่ซิลลิน คลอเตตร้าไซคลิน ลินโคมัยซินหรือ อ็อกซี่เตตร้าไซคลินก็ได้ การพยากรณ์โรคในการรักษาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับระยะเวลาการป่วยหากให้การรักษาแต่เริ่มแรก แม่สุนัขจะหายเป็นปกติภายใน 3 – 5 วัน

การป้องกัน ให้อาหารโปรตีนแก่แม่สุนัขก่อนและหลังคลอดในปริมาณที่มากกว่าปกติ เพื่อผลิตน้ำนมให้ได้มากพอเพียงแก่ความต้องการของลูกสุนัข

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ

หนังสือวันหมาป่วย

Dogcat.love

You may also like...