หลอดลมอักเสบ

หลอดลมอักเสบ

หลอดลมอักเสบ หรือรองไคติส (Bronchitis) พบได้บ่อยในสุนัขอายุมาก ๆ สัตว์ป่วยไอตลอดเวลา

สาเหตุ

1.ติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น มัยโคพลาสม่า (Mycoplasma)

2.เป็นอาการร่วมของโรคติดเชื้อไวรัส ได้แก่ ได้หัดสุนัข ไข้หวัดใหญ่ และไวรัสตับอักเสบ

3.ได้รับสารเคมีที่ทำให้เกิดการระคายเคือง

อาการ จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะอาการ คือ

ชนิดเฉียบพลัน สุนัขป่วยมีไข้สูง 40.5 – 41.0 องศาเซลเซียสไม่ยอมกินอาหารและไอรุนแรงมาก

ชนิดเรื้อรัง สุนัขป่วยไม่มีไข้ ไอขาก มีเสมหะเหนียวข้นออกมาในเสมหะประกอบด้วยเซลล์เยื่อบุ หลอดลมที่ตายแล้วลอกหลุดเจือปนอยู่ หายใจลำบาก

รักษา ในรายที่เป็นแบบเฉียบพลัน การรักษาจะให้ผลดีและหายป่วยโดยเร็วเป็นที่น่าพอใจ ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับยาต้านการอักเสบ สำหรับอาการแบบเรื้อรัง การรักษา ให้ผลไม่ดีนัก  จึงควรทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะเพื่อประกอบรักษาด้วย

นอกจากนี้ การให้สุนัขกินยาขยายหลอดลม เช่น อะมินอฟฟิล-ลิน (Aminophylline) ร่วมกับยาแก้ไอเด๊กโตรเมโทรเฟน (Dextromethrophan) จะทุเลาอาการหายใจขัด สุนัขจะรู้สึกสบายไม่เหนื่อยหอบเกินไป

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ

วันหมาป่วย

sherrycanono.com

You may also like...