หน่วยธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตร หัวหิน

ธนาคารเลือด-เกษตร-หัวหิน

หน่วยธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรหัวหิน

คุณสมบัติของน้องหมาและน้องแมวที่จะมาบริจาคเลือด

1.สุนัขหรือแมวที่มีสุขภาพดี อายุ 1-7 ปี ไม่จำกัดเพศและพันธุ์ โดยสุนัขต้องมีน้ำ

2.หนักตัวมากกว่า 18 กิโลกรัม และแมวมากกว่า 4 กิโลกรัม

3.ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง และปราศจากโรคติดต่อทางเลือด

4.ไม่เคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ 1-2 เดือน

5.ไม่เคยได้รับผลิตภัณฑ์เลือดใดๆมาก่อน

6.มีประวัติการทำวัคซีนครบ ในกรณีที่ทำวัคซีนประจำปีควรเว้นระยะเวลาอย่างต่ำ 3 สัปดาห์ ก่อนนำมาบริจาคเลือด

7.กรณีทานยาปฏิชีวนะ ควรงดยาก่อนนำมาบริจาคเลือดอย่างน้อย 2 สัปดาห์

วัตถุประสงค์หลักของการให้เลือด ได้แก่

1.การชดเชยหรือคงสภาพความสามารถในการขนส่งออกซิเจนของเลือด (Restore and maintain oxygen carrying capacity correction of impaired oxygen transport)

2.การคงระดับปริมาตรของเลือดภายในร่างกาย(Maintain blood volume correction of lost blood)

3.การคงสภาพการแข็งตัวของเลือด (Maintain hemostasis correction of hemostatic defects or disturbances)

4.การชดเชยสารจำเป็นบางอย่างในเลือด (Restore essential blood components concentration)

 

ผลิตภัณฑ์เลือดที่มีในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน

1.Fresh whole blood (FWB)

2.Stored whole blood (SWB)

3.Packed red cells (PRCs)

4.Fresh frozen plasma (FFP)

5.Frozen plasma (FP)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยธนาคารเลือด   เบอร์โทรศัพท์ 032-527605

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์-วันพฤหัส     เวลา 08:30-16:00 น.

วันศุกร์                        เวลา 08:30-11:30 น.

You may also like...