วัณโรคปอด สุนัข

วัณโรคปอด-สุนัข

วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) เรียกกันสั้น ๆ ว่า ที.บี โรคที่ยังตรวจพบได้บ้างในสุนัข โดยเฉพาะสุนัขที่เลี้ยงในเขตที่มีการสุขาภิบาลไม่ดี ในชุมชนนั้นเคยมีผู้ป่วยวัณโรค หรือมีโคป่วยด้วยวัณโรคเลี้ยงอยู่ใกล้เคียง

สาเหตุ เชื้อวัณโรค มัยโคแบคทีเรีย ทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis) และมัยโคแบคทีเรีย โบวิส (M.bovis) การติดเชื้อเกิดขึ้นจากการที่สุนัขกินเนื้อหรือนมโคที่ป่วยด้วยโรควัณโรค หรืออาจกินเสมหะของผู่ป่วยก็ได้

อาการ สุนัขป่วยแสดงอาการอย่างช้า ๆ ผอมลงเรื่อย ๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด ต่อมาจึงมีอาการไอ แล้วมีเสหะไหลตอนท้ายอาการไอปรากฏเป็นเดือน ๆ และในรายที่เป็นอาการรุนแรงมาก จะไอจนหอบและมีเสหะปนเลือดออกมาด้วย

การรักษา ต้องใช้ระยะเวลาการรักษาจะคล้ายคลึงกับการรักษาในผู้ป่วยวัณโรคทั่วไป คือให้กินยาสเตร็ปโตมัยชิน ไรแฟมพิน (Rifampin) และ ไอโซไนอาซิต (Isoniazid)

ความสำคัญทางสาธารณสุข ที.บี.เป็นโรคติดต่อที่สำคัญระหว่างสัตว์และคน จึงระมัดระวังอย่างมากเมื่อมีสุนัขป่วยด้วยวัณโรคผู้เลี้ยงและผู้ใกล้ชิดกับสุนัขป่วย จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อทดสอบการติดเชื้อ และป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน บี.ซี.จี. โดยเร็ว และควรแยกสุนัขออกจากสุนัขอื่นโดยเด็ดขาด

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ

  • วันหมาป่วย
  • topdogtips.com

You may also like...