ปอดบวม สุนัข

ปอดบวมสุนัข

สาเหตุ ปอดบวมหรือนิวโมเนีย (Pneumonia) มีสาเหตุหลายประการ คือ

  1. ได้รับบาดเจ็บ กระทบกระแทกบริเวณทรวงอกอย่างแรง
  2. เชื้อไวรัส เช่น ไวรัสหัดสุนัข อะดีโนไวรัส
  3. เชื้อแบคทีเรีย เช่น มัยโคพลาสม่า อี.โคไล. สเตร็ปโตค็อคคัส สแตพิลโลค็อคคัส และบอร์เด็ทเทลล่า บรองไคเซ็พติก้า
  4. เชื้อรา เช่น คริปโตค็อคคัส นีโอฟอร์แมน (Cryptococcus neoforman)
  5. สาระระคายเคืองต่าง ๆ
  6. เกิดร่วมกับโรคหัวใจโตสุนัขมาก

อาการ สุนัขป่วยแสดงอาการกะทันหัน มีไข้สูงราว 41 องศา เซลเซียส หายใจหอบ ไอมาก เมื่อใช้เครื่องช่วยฟังการหายใจจะได้ยินเสียงกรอบแกรบ ความรุนแรงของโรคทำให้สุนัขตายได้ เนื่องจากขาดน้ำและออกซิเจน

การรักษา

1.ควรให้ยาปฎิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างโดยเร็ว เช่น คลอแรมเฟนิคอล ซัลโฟมาไมด์ อ๊อกซี่เดตร้าไซคลิน สเตร็ปโตมัยซิน หรือ เจนต้ามัยซิน เพื่อทำลายเชื้อจุลชีพที่เป็นสาเหตุของโรค

2.ยาขับเสมหะ เช่น แอมโมเนี่ยมคลอไรด์ บาลซั่ง ฯลฯ

3.การให้สารน้ำในรายที่มีอาการหอบรุนแรงและร่างกายขาดน้ำด้วยการให้น้ำเกลือเข้าทางหลอดเลือดดำ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ

  • หนังสือวันหมาป่วย
  • www.cuteness.com

You may also like...