ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

เลือดเป็นสิ่งสาคัญในการดำรงรักษาชีวิต ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีสารประกอบใดๆมาทดแทนเลือดได้ ดังนั้นเมื่อร่างกายเกิดภาวะสูญเสียเลือดเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การผ่าตัด อุบัติเหตุ หรือโรคที่ต้องรักษาด้วยเลือด จึงจะเป็นต้องรับบริจาคเลือดจากสัตว์ตัวหนึ่งเพื่อนาไปช่วยเหลือชีวิตให้ได้ทันท่วงที

คุณสมบัติของสัตว์ที่จะบริจาคเลือด

1.อายุตั้งแต่ 1 – 8 ปี และสุขภาพแข็งแรง

2.สุนัขต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม และแมวต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม

3.ทำวัคซีนเป็นประจำ มีการป้องกันพยาธิหนอนหัวใจและเห็บหมัดอย่างต่อเนื่อง

4.ไม่เคยมีประวัติได้รับเลือดมาก่อน

5.เป็นสุนัขหรือแมวที่เลี้ยงในบ้าน

ประโยชน์ที่เจ้าของและสัตว์จะได้รับจากการบริจาคเลือด

  1. ได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจเลือด ในกรณีที่ผลเลือดผิดปกติทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้เจ้าของทราบทันที
  • ตรวจเลือดทั่วไป (เม็ดลือดแดง, เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือด)
  • การทางานของตับและไต
  • โปรตีนในเลือด
  • พยาธิในเม็ดเลือดและพยาธิหนอนหัวใจ
  • โรคแท้งติดต่อในสุนัข
  • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและลูคีเมียในแมว

2.ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบริจาค และจะได้รับยาบารุงเลือด

3.กระตุ้นให้ร่างกายของสุนัขและแมวจะผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้นมา ทาให้สุขภาพแข็งแรง

4.ได้รับความภูมิใจที่ได้เสียสละเลือดสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสัตว์เลี้ยง เป็นการทาบุญอันยิ่งใหญ่

5.ได้รับของที่ระลึก

You may also like...