ขนร่วงเนื่องจากฮอร์โมนไม่สมดุล

ขนร่วงเนื่องจากฮอร์โมนไม่สมดุล

ขนร่วงเนื่องจากฮอร์โมนไม่สมดุล

สาเหตุ

  • ภาวะไฮโปรไธรอยด์ดิซึ่ม (Hypothyroidism) ระดับฮอร์โมนไธร็อกซินต่ำกว่าปกติ
  • คุชชิ่งซินโดรม (Cushing syndrome) เป็นภาวะที่ต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนคอร์ติโคสเตียรอยด์มากผิดปกติ สาเหตุอาจเกิดจากมีเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองหรือต่อมหมวดไต
  • ภาวะไฮเปอร์เอสโตรเจนิซึ่ม (Hyperoestrogenism) ระดับฮอร์โมนเทศเมียเอสโตรเจนเพิ่มมากกว่าปกติ มักเกิดในสุนัขตัวผู้ที่มีอาการเนื้องอกลูกอัณฑะ พบได้ไม่บ่อยนักในเพศเมียซึ่งมีสาเหตุจากรังไข่ทำงานปกติ แต่พบเกิดกับสุนัขแม่พันธุ์บ็อกเซอร์และบูลด็อกบ่อยมาก

อาการ สุนัขจะมีอาการอื่นเนื่องจากความผิดปกติของระดับฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ เช่นในรายที่ระดับไธร็อกซินต่ำ สัตว์มีอาการอ้วนฉุเฉื่อยชา ความสมบูรณ์พันธุ์ต่ำ ผิวหนังแห้งหนา ขนหยาบและหลุดร่วง หรือมีอาการเซื่อมซึม กล้ามเนื้ออ่อนเปลิ้ย ท้องกางโต อ่อนแอกิน อาหารบ่อย และผิวหนังแห้ง ขนร่วง ในรายที่มีฮอร์โมนต่อมหมวกไตผิดปกติ เป็นต้น

อาการขนร่วงที่มีสาเหตุจากระดับฮอร์โมนไม่สมดุล เกิดขึ้นแบบสามาตร ตามลำดับทั้งสองข้างคือ ขนร่วงทั้งซ้ายและขาวเท่า ๆ กัน

การรักษา แก้ไขสาเหตุความผิดปกติเหล่านั้น เช่นการฉีดเทสโตสเตอโรนให้แก่สุนัขตัวผู้ที่มีฮอร์โมน เอสโตรเจนผิดปกติ การผ่าตัดเอารังไข่สุนัขเพศเมียออกเพื่อลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือการผ่าตัดเนื้องอกต่อมหมวกไตออก เป็นต้น

แต่ในทางปฏิบัติการวินิจฉัยสาเหตุทางคลินิกกระทำได้ค่อนข้างยาก จึงมักให้การรักษาขั้นต้น โดยสุนัขกินไธร็อกซินสังเคราะห์ขนาด 0.4 – 0.8 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 4 – 8 สัปดาห์ แล้วติดตามผลอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ วันหมาป่วย

ขอบคุณภาพ : aussiepm.com.au

You may also like...