การให้อาหารสุนัขไว้ใช้งาน

สุนัขไว้ใช้งาน หรือสุนัขที่มีกิจกรรมมาก เช่น สุนัขเพื่อการปศุสัตว์สุนัขเพื่อการแสดง หรือสุนัขลากเลื่อน มีความต้องการสารอาหารเพื่อสร้างกำลังงาน และเสริมสร้างความอดทนของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะหลังงานและโปรตีนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องใช้กำลัง และมีส่วนที่สึกหรอไปของร่างกายที่งกล้ามเนื้อและโครงสร้างร่างกาย รวมถึงสุนัขไม่ได้ใช้งานที่มีลักษณะนิสัยตื่นตัว กระฉับกระเฉง ชอบออกกำลังกาย เช่น สุนัขที่มีความเครียดทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ อาจจะกินอาหารมากหรือน้อยลงจากปกติ (McNamara,2006)

สุนัขที่ใช้กำลังในระยะสั้น ๆ เช่น สุนัขวิ่งแข่ง จะมีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษกว่าสารอาหารชนิดอื่น ๆ ขณะสุนัขซึ่งต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น สุนัขลากเลื่อน จะมีความต้องการสารอาหารอื่นทั้งโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุเพิ่มขึ้นด้วย

You may also like...