การให้อาหารสุนัขโตเต็มที่

เมื่อสุนัขโตเต็มที่ ความต้องการอาหารจะลดลง ถ้ายังคงให้กินอาหารมาก จะทำให้สุนัขอ้วนและอายุสั้น นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกด้วย ผู้เลี้ยงอาจให้อาหารที่มีคุณภาพ วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง ในเวลาเดียวกันทุกวัน ตามความสะดวก หากให้อาหารมื้อเดียวควรให้ในตอนเย็น เพราะจะทำให้สุนัขไม่กวนในเวลากลางคืน ถ้าให้อาหารที่ไม่มีคุณภาพพ หรือให้ในปริมาณที่น้อยเกินไป จะทำให้สุนัขไม่สมบูรณ์ รูปร่างผอม มีความต้านทานโรคตต่ำ และขนหยาบไม่เป็นเงางาม ทั้งนี้สุนัขบางตัวอาจไม่กินอาหารเลยเป็นเวลา 1-2 วันเป็นครั้งคราวได้ โดยไม่มีอาการเจ็บป่วย แต่ผู้เลี้ยงควรหมั่นสังเกตสุขภาพว่าผิดปกติหรือไม่ แต่ถ้าเป็นอยู่นานจนสุขภาพทรุดโทรม ผู้เลี้ยงควรปรึกษาสัตวแพทย์

ควรให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับสุนัขแต่ละตัว อย่าให้สุนัขกินมากหรือน้อยเกินไปในแต่ละมื้อ โดยอาจสังเกตท้องของสุนัขที่อิ่มจะขยายมากกว่ากระดูกซี่โครงเล็กน้อย แต่ไม่ควรป่องออกมามากเกินไป ในช่วงวัยนี้ควรให้สุนัขได้มีการกัด แทะกระดูกที่ปลอดภัย ไม่เปราะหักง่าย เช่น กระดูกโคหรือสุกร หากเป็นกระดูกที่เคี๊ยวแล้วแตกหักเป็นชิ้นแหลม เช่น กระดูกไก่หรือก้างปลา จะเป็นอันตรายแก่ลำไส้ของสุนัขได้

 

You may also like...