การให้อาหารสุนัขวัยชรา

สุนัขวัยชรามีการใช้พลังงานน้อยกว่าสุนัขหนุ่มสาว ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกลดลง และมักมีความอยากอาหารลดลงด้วย จึงมีความต้องการอาหารต่างจากสุนัขหนุ่มสาว คือ สุนัขวัยชราต้องการอาหารที่ย่อยง่าย ใช้โปรตีนที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ย่อยและใช้ประโยชน์ได้มาก รวมทั้งต้องลดอาหารที่มีเกลือและแร่ธาตุฟอสฟอรัสลงด้วยเพื่อลดภาระของไตในการกรองและขับถ่ายของเสีย นอกจากนี้ยังต้องลดอาหารในกลุ่มของพลังงานลง โดยควรมีคาร์โบไฮเดรตน้อยลง และไขมันเหลือประมาณร้อยละ 10 – 15 บางครั้งอาจต้องเพิ่งส่วนของเยื่อในอาหาร เช่น พืชผัก ผลไม้มากขึ้น เพื่อลดระดับของพลังงานในอาหาร โดยอาหารที่ให้ไม่ควรแข็งหรือเหนียว เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องฟัน และควรแบ่งอาหารให้กินวันละ 2 ครั้ง จะดีกว่าให้กืนวันละครั้งในจำนวนมาก

ในการเลี้ยงสุนัขวัยชราให้มีอายุยืนนานนั้น ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องเลี่้ยงดูแลสุนัขให้แข็งแรง ควรให้มีการออกกำลังกายตามความเหมาะสม และควรดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งทางด้านร่างกายและพฤติกรรม เช่น การกิน การขับถ่าย หากพบว่าสุนัขแสดงอาการผิดปกติ ควรรีบตรวจรักษาโดยเร็ว


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ

  • คู่มือ การเลี้ยงสุนัข

You may also like...