การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87

ผู้เลี้ยงอาจแปลความหมายในการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางสุนัขได้ โดยสังเกตส่วนประกอบของใบหน้าที่บ่งบอกถึงอารมณ์ เช่น จมูกย่น กะพริบตาหรือหรี่ตา เปิดริมฝีปาก หรืออาการคล้ายการยิงฟัน หูลู่ หูตก การแสดงออกทางอารมณ์สามารถอ่านได้ชัดเจนในสุนัขป่าที่เป็นบรรพบุรุษ แต่ยังหลงเหลือมายังสุนัขหลายพันธุ์ที่มีขนปกคลุมหนา เช่น โอลด์อิงลิชซีปด็อก ยอร์กเชียร์เทร์เรียร์

หูสุนัขบ่งบอกถึงอารมณ์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์หูตั้งซึ่งสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะใบหูได้ชัดเจน การทำหูตั้งหมายถึงการมีความสนใจ และมั่นใจพร้อมที่จะปกป้องคุ้มครอง การที่หูของสุนัขแบบไปยังเสียงเกิดขึ้น แสดงว่ากำลังสนใจสิ่งที่ทำให้เกิดเสียง ใบหูที่ลู่หรือเอนราบทางด้านหลังแสดงว่าไม่วางใจหรือเกิดความสงสัย ถ้าสุนัขทำใบหูลู่ร่วมกับคำรามและขนตั้งด้วย แสดงว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าว ในสุนัขพันธุ์หูตก สังเกตลักษณะใบหูยากกว่า แต่ถ้าสุนัขพยายามจะยูกขึ้น แสดงว่ามันมีความสนใจเสียงที่เกิดขึ้นเช่นกัน


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ

  • หนังสือคู่มือการเลี้ยงสุนัข

You may also like...