การแปรงฟัน

การแปรงฟัน

การแปรงฟัน การดูแลสุขภาพปากและฟันของสุนัขเป็นเรื่องสำคัญมาก หากผู้เลี้ยงละเลยต่อการดูแลปากและฟันของสุนัขอาจทำให้เกิดปัญหาทางช่องปาก เล่น การมีกลิ่นปาก มีหินปูน มีเลือดออกตามไรฟันเหงือกบวมอักเสบ ฟันโยกหลุด หรืออาจเจ็บเวลากินอาหาร วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ควรเริ่มจากสุนัขยังเล็ก ๆ อายุประมาณ 10 สัปดาห์ เจ้าของอาจพาไปตรวจสุขภาพฟันและเหงือก หมั่นแปรงฟันให้สุนัขยังเล็ก ๆ อายุประมาณ 10 สัปดาห์ เจ้าของอาจพาไปตรวจสุขภาพฟันและเหงือก หมั่นแปรงฟันให้สุนัข ให้ดื่มน้ำสะอาดทุกครั้งหลังกินอาหาร

สำหรับการฝึกแปรงฟันให้สุนัข ในช่วงแรก ๆ ผู้เลี้ยงควรทำให้สุนัขคุ้นเคยกับการมีสิ่งของแหย่เข้าไปในปากเสียก่อน โดยการใช้นิ้วมือ หลังจากนั้นใช้นิ้วถูไปทั่วเหงือกและฟันของสุนัขเบา ๆ ทำให้เช่นนี้ สักระยะหนึ่ง สุนัขจะคุ้นเคยและเริ่มขั้นตอนต่อไปโดยใช้ผ้าก๊อซพันรอบนิ้วมือของผู้เลี้ยง อาจจุ่มลงไปในอาหารแบบขั้นตอนแรก ถูวนเป็นวงกลมไปที่ฟันของสุนัขเบา ๆ ฝึกแบบนี้ซ้ำ จนสุนัขรู้สึกสบายและคุ้นเคยกับการถูฟัน หลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นใช้แปรงสีฟัน ระยะแรกอาจแต้มอาหารที่สุนัขกินเช่นเดิม จากนั้นค่อยเปลี่ยนเป็นยาสีฟันสำหรับสุนัข เมื่อสุนัขเริ่มคุ้นเคยกับแปรงสีฟันและยาสีฟันแล้วจึงเริ่มแปรงถูฟัน โดยอาจแปรงที่เขี้ยวด้านบนเพียงเขี๊ยวเดียวซี่ฟันให้มากขึ้น จนแปรงได้ทั่วทั้งปาก เพื่อความสะดวกในการแปรงฟัน อาจให้สุนัขคาบของเล่น เล่น ลูกบอล หรือกระดูกเทียมไว้ เมื่อแปรงเสร็จแล้วควรพยายามให้ผ้าชุบน้ำเช็ดยาสีฟันออก

ผู้เลี้ยงสุนัขควรใจเย็นและแปรงฟันสุนัขด้วยความนุ่มนวล หากสุนัขให้ความร่วมมือดี ต้องชมเชยสุนัขด้วยทุกครั้ง ควรแปรงฟันให้สุนัขทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง นอกจากการแปรงฟันแล้วการให้แทะของเล่น ของขบเขี้ยว หรือผลิตภัณฑ์ที่มีขึ้นเพื่อการขัดฟัน เป็นทางเลือกที่จะช่วยทำความสะอาดฟัน แต่ควรทำร่วมกับการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ถ้าสุนัขมีอาการผิดปกติของช่องปากขึ้น เจ้าของควรพาสุนัขไปพบสัตว์แพทย์เพื่อขอคำปรึกษาและเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการทางด้านทันตกรรม เช่น การขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟันและเคลือบฟัน ตัดเขี๊ยว หรือการแก้ไขปัญหาการไม่สบกับของฟัน (การแปรงฟัน, 2552 ; โพเกิล , 2543 ; Campbell , Corbin and Campbell, 2005)

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ
คู่มือ การเลี้ยงสุนัข
swqt.balkanite.net

You may also like...