การแปรงขน สุนัข

การแปรงขน-สุนัข

การแปรงขนเป็นสิ่งสำคัญที่ควรตั้งแต่สุนัขยังเล็กทั้งสุนัขพันธุ์ขนยาวหรือพันธุ์ขนยาวหรือพันธุ์ขนสั้น เพราะทำให้สุนัขมีสุขภาพขนที่ดี เพื่อไม่ได้ขนเกาะติดกันเป็นปม หรือที่เรียกว่าสังกะตัง ซึ่งทำให้เป็นโรคผิวหนังอักเสบได้ สุนัขบางสายพันธุ์ต้องการการดูแลขนมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่น ๆ การดูแลขนสุนัขยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของขน ความยาวของขน และวัยของสุนัขด้วย การแปรงขนอย่างสม่ำเสมอ เป็นโอกาสที่เจ้าของสุนัขจะช่วยตรวจสุขภาพโดยทั่วไปของสุนัขได้ เช่น ผื่นคัน ขนร่วง หรือมีบาดแผล รวมทั้งอาจมีก้อนเนื้อหรือการบวมซึ่งควรนำไปให้สัตว์แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยหรือรักษา ในการเลี้ยงสุนัขเพื่อการประกวด การแปรงขนช่วยฝึกให้สุนัขเคยชินกับการถูกกรรมการแตะร่างกาย (Campball, Corbin and Campbell, 2005)

สุนัขขนยาว เช่น พูเดิล มอสทีส ค็อกเกอร์ เทร์เรียร์ ควรแปรงขนให้อย่างน้อยวันละครั้ง ส่วนสุนัขขนสั้นควรแปรงขนให้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยให้แปรงตามแนวเส้นขนและแปรงลึกลงไปถึงข้างในโคนขนเพื่อให้ขนฟูสวย แต่ระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง เพราะจะทำให้สุนัขเจ็บ และเข็ดกลัว การแปรงขนในครั้งต่อไป ควรแปรงนาน ๆ และช้า ๆ หากพบว่ามีขนติดเป็นผมให้ค่อย ๆ แกะ หรือใช้กรรไกรเล็มออก อย่างดึงแรง ๆ การแปรงขนทำให้ขนสะอาดสวยเป็นเงางาม และทำให้ขุมขนและผิวหนังของสุนัขได้รับการยวดด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงขน คือ หวีหรือแปรง ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกัน จึงต้องเลือกชนิดที่เหมาะสมกับขนสุนัข เช่น หวีซี่ถี่ใช้กับสุนัขขนสั้น หวีซี่หยาบขนแข็งใช้กับสุนัขขนยาว สุนัขที่มีขนติดพันกันยุ่งควรใช้หวีซี่ห่าง ๆ ได้กล่าวโดยละเอียด

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ
คู่มือ การเลี้ยงสุนัข
bowwowtimes.com

You may also like...