การเอาจมูกแตะกันและดมกัน

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99

การเอาจมูกมาแตะกัน เป็นพฤติกรรมทดสอบฝ่ายตรงข้ามเป็นเบื้องต้น ว่ามาอย่างมิตรหรือศัตรู มักพบในกรณีสุนัข 2 ตัว ที่เพิ่งพบกันครั้งแรก สิ่งที่สุนัขทั้ง 2 ตัวแสดงออกอาจเป็นการเห่า วิ่งเข้าต่อสู้กันหรือเข้าหากันโดยเอาจมูกมาแตะ ต่อจากนั้นจะผลัดกันดมก้น เพื่อเพิ่มความคุ้นเคยและเป็นการจดจำกลิ่นซึ่งกันและกัน ถือว่าสุนัขทั้ง 2 ตัวได้เรียนรู้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรูกัน


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ

  • หนังสือ คู่มือการเลี้ยงสุนัข
  • www.vetstreet.com

You may also like...