การสื่อสารด้วยการหอน

%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%99

สุนัขป่าสื่อสารด้วยการหอน ซึ่งวิธีนี้ถ่ายทอดและพัฒนาขึ้นในสุนัขเลี้ยงปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มสุนัขล่าเนื้อ นอกจากนี้การเห่าหอน รวมทั้งการทำลายข้าวของ ยังอาจเป็นอาการที่เกิดจากความเครียดที่ถูกปล่อยให้อยู่ลำลัง


ขอบคุณขอบคุณและรูปภาพ

  • หนังสือ คู่มือการเลี้ยงสุนัข
  • thewitchsblog.blogspot.com

You may also like...