การตัดแต่งขน

การตัดแต่งขน

การตัดแต่งขนช่วยให้สุนัขสะอาดและสวยงามอยู่เสมอสุนัขขนยาวทุกพันธุ์ควรได้รับการตกแต่งขน ผู้เลี้ยงสุนัขควรตัดแต่งขนสุนัขให้ถูกต้องตามลักษณะนิยมของแต่ละสายพันธุ์ด้วย และสุนัขบางพันธุ์ที่มีขนยาวมาก เมื่อนำมาเลี้ยงในประเทศไทยควรได้รับการซอยขนให้สั้นลง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายจากความร้อนของสภาพอากาศ (บรูนเนอร์ และสตอลล์ , 2550)

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ
คู่มือ การเลี้ยงสุนัข
www.wikihow.com

You may also like...