การตอนสุนัขเพศผู้

การตอนสุนัขเพศผู้

Castration

การตอนสุนัขเพศผู้ หรือ แคสเทรชั่น (Castration) หมายถึง การผ่าตัดเอาลูกอัณฑะออกไปทั้งสองข้าง จุดประสงค์เพื่อไม่ให้สุนัขมีพฤติกรรมทางเพศ และแพร่พันธุ์อีกต่อไป

วิธีการผ่าตอน

การผ่าตอนต้องกระทำภายใต้การใช้ยาสลบเพื่อระงับความเจ็บปวดขณะผ่าตัด เมื่อสัตว์สลบแล้ว โกนขนบริเวณขาหนีบถัดจากถุงอัณฑะหน้าท้องเล็กน้อยทำให้ปราศจากเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วกรีดเปิดผิวหนัง ตำแหน่งใกล้ถุงอัณฑะจนกระทั่งถุงอัณฑะทะลักออกมาภายนอกแนวแผล ทำการมัดเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มาหล่อเลี้ยง ลูกอัณฑะเข้าด้วยกัน แล้วตัดออกตรงตำแหน่งถัดไปจากปมมัดนี้ ลูกอัณฑะที่เหลืออีกข้างหนึ่งให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน การผ่าอีกข้างหนึ่งออกอาจจะผ่าเปิดแผลใหม่หรือแผลเดิมก็ได้ เพื่อสะดวกในการรักษาดูแลแผลภายหลังการผ่าตัด และสัตว์ไม่เจ็บปวดมากเกิดไป เมื่อตัดลูกอัณฑะออกทั้งสองข้างแล้ว จึงเย็บปิดแผลในขั้นตอนสุดท้าย

ประโยชน์ของการตอนสัตว์

การตอนนอกจากจะทำให้สุนัขหยุดพฤติกรรมทางเพศแล้วยังทำให้สุนัขตอนอยู่ติดบ้านมากขึ้น และผู้เลี้ยงสุนัขหลายรายต่างก็ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ภายหลังการตอนสุนัขแล้ว การฝึกสอนสัตว์ทำได้ง่ายและเห็นผลมากกว่าสุนัขไม่ตอนอีกด้วย

ข้อเสียของการตอนสัตว์

สุนัขตอนมีแนวโน้มว่าจะอ้วนขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น ผู้เลี้ยงจึงควรสังเกตน้ำหนักตัวสุนัขตลอดเวลา ถ้าเริ่มมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นก็ควรลดปริมาณอาหารที่ให้แต่ละมื้อลง ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อ้วนจนเกิดอาการอ้วนฉุ เพราะมีผลโน้มนำสัตว์นั้นอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ วันหมาป่วย

ขอบคุณภาพ : wellpets.co.uk

You may also like...