การดมกลิ่น สุนัข

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%82

สุนัขใช้สัญญาณต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารกัน และการดมกลิ่นเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่สุนัขใช้กันมาก สุนัขโดยเฉพาะสุนัขเพศผู่้จะกำหนดเขตแดนของตนด้วยปัสสาวะ ตามเส้นทางและสถานที่ที่ตนเองไป นอกจากนี้ยังทิ้งร่องรอยด้วยการเกาหรือขีดข่วนพื้นเพื่อทิ้งกลิ่นเหงื่อจากต่อมเหงื่อที่อุ้งเท้า หรือชอบกลิ้งตัวไปตามพื้นเพื่อทิ้งกลิ่นไว้

การดมกลิ่น ปัสสาวะสุนัขตัวอื่นมีความหมายในทำนองเดียวกับการจับมือทักทายของมนุษย์ นอกจากนี้กลิ่นดังกล่าวยังเป็นการบอกเพศสุขภาพและสภาพอากาศอารมณ์ของสุนัขด้วย เนื่องจากในปัสสาวะของสุนัขมีฮอร์โมนซึ่งสามารถสื่อถึงสถานภาพของสุนัขดังกล่าว


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ

  • หนังสือ คู่มือสัตว์เลี้ยง
  • barkpost.com

You may also like...