การคลอดยาก ของสุนัข

การคลอดยาก-ของสุนัข

การคลอดยาก ของสุนัข

การคลอดยากเป็นความผิดปกติของการคลอด สุนัขจะไม่สามารถเบ่งลูกออกมาได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือ พบในสุนัขประมาณร้อยละ 5 แต่ในกลุ่มสุนัขพันธุ์หน้าสั้น เช่น สายพันธุ์บุลด็อก ปั๊ก ปักกิ่ง บอสตันเทร์เรียร์ อาจได้พบได้สูงร้อยละ 90 สาเหตุเกิดได้ทั้งจากตัวแม่สุนัขเอง เช่น แม่มีช่องเชิงกรานแคบ การได้รับสารอาหารไม่สมบรูณ์ มีลูกหลายตัว และสาเหตุจากลูกสุนัข เช่น มีลูกมีขนาดใหญ่เกินไป ลูกอยู่ผิดท่า ลูกพิการ หรือลูกตายก่อนคลอด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาภาวะคลอดยาก (เกวลี ฉัตรดรงค์, 2549) ดังนี้

  • เมื่อครบกำหนดคลอด แม่สุนัขมีอุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงแล้วกลับสู่ภาวะปกติโดยไม่มีการเบ่ง ซึ่งผู้เลี้ยงควรวัดอุณหภูมิร่างกายของแม่สุนัขทุกวันในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งท้อง เพื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิร่างกายปกติ
  • มีของเหลวสีเขียวไหลจากช่องคลอดของแม่สุนัข แต่ไม่พบลูกสุนัขออกมาภายในเวลา 2 – 3 ชั่วโมง และไม่มีการเบ่ง หรือมีของเหลวกลิ่นเหม็นไหลออกมา แสดงว่ามีการตายเน่าของลูกสุนัขอยู่ในท้องแม่
  • แม่สุนัขเกิดอ่อนแรงระหว่างการคลอด หยุดเบ่งนานกว่า 2 ชั่วโมง หรือมีอาการเบ่งไม่สม่ำเสมอเป็นเวลานานเกินกว่า 2 – 4 ชั่วโมง
  • แม่สุนัขมีการเบ่งรุนแรงต่อเนื่องเกิน 20 – 30 นาที โดยไม่มีลูกหรือของเหลวไหลออกมา
  • ระยะห่างระหว่างลูกแต่ละตัว นานเกินกว่า 2 – 4 ชั่วโมง
  • เห็นอวัยวะของลูกบางส่วนโผล่ออกมาค้างที่ช่องคลอด
  • แม่สุนัขมีอาการช็อก อาเจียน หมดสติ

หากแม่สุนัขมีอาการเหล่านี้ ควรนำสุนัขไปพบสัตว์แพทย์โดยเร็วสัตวแพทย์จะตรวจร่างกาย ล้งคลำช่องคลอดว่ามีลูกสัตว์ติดค้างในบริเวณนั้นหรือไม่ แล้วทำการเอกซเรย์เพื่อประเมินสถานการณ์ เลือกวิธีการรักษา เช่น การฉีดยากกระตุ้นการบีบตัวของมดลูก หรือการผ่าตัดคลอดต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ

  • คู่มือ การเลี้ยงสุนัข

You may also like...