การกระดิกหางและหู

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%b9

การกระดิกหางและกระดิกหู เป็นการใช้ภาษาทางร่างกายเพื่อแสดงความรู้สึกของสุนัข ถ้าสุนัขกระดิกหางหรือทำหางเหยียดตรงในแนวขนานกับลำตัว แสดงถึงความพึงพอใจ ถ้าหางตั้งตรง แสดงว่าสุนัขกำลังมีความสนใจบางสิ่งบางอย่าง หรืออาจกำลังอยู่ในภาววะของการตื่นเต้นตกใจถ้าหากหางตกลงอยู่ระหว่างซอกขาหลัง แสดงว่าถึงความกลัว หรือแสดงถึงอาการสงบเสงี่ยมเจียมตัว อย่างไรก็ตาม การอ่านความรู้สึกของสุนัขโดยดูพฤติกรรมของหางนั้น ยังขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และความยาวของหางสุนัขอีกด้วย เช่น สุนัขพันธุ์เกรย์ฮาวนด์พันธุ์แท้ โดยปกติมักชอบเก็บหางไว้ระหว่างซอกขา ยกเว้นในขณะที่กำลังวิ่ง ทำให้สังเกตยาก เช่นเดียวกับสุนัขที่มีการตัดแต่งหางให้สั้นลง

You may also like...